Edukacja i Nauka

Maltretowanie dzieci, maltretowanie rodziców

Off 4

Wielu rodziców uważa, że to oni byli maltretowani przez dziecko, a nie że oni maltretowali dziecko… Dość typowe są wypadki maltretowania tylko jednego dziecka w rodzinie… dziecko to jest często przenoszone do domu zastępczego. W niektórych wypadkach zgłaszano znęcanie się nad dziećmi w domach zastępczych, co prowadziło do ich przeniesienia do innego domu zastępczego, gdzie również były maltretowane.

Wynika z tego jasno, że te dzieci wywierały potężny wpływ, niebez|pieczny i nawet zgubny wpływ na dorosłych. Do zachowań, które najczęściej prowokują użycie przemocy wobec dziecka, należą: nieu|stanne kapryszenie, niesamowite i bardzo irytujące krzyki oraz inne denerwujące postawy. Te nie łubiane przejawy charakteru nie są winą dzieci. Istnieją dowody, które pozwalają przypuszczać, że są one powią|zane z trudnościami wynikającymi z takich zjawisk, jak przedwczesny poród oraz mała masa ciała przy urodzeniu (dotyczy ona aż 40% maltretowanych dzieci). Jednakże wypadki znęcania się fizycznego nad dziećmi nie mogą być przypisywane w całości winie rodziców. Nie zamierzona prowokacja ze strony dzieci powinna być postrze|gana jako czynnik mający pierwszorzędne znaczenie w odniesieniu do maltretowania.

Punktem wyjściowym udzielenia pomocy dziecku poprzez pomaga|nie sobie samemu jest uświadomienie sobie dwukierunkowego wpływu przyczyny i skutku oraz pogodzenia się z faktem, że rodzice mają te same cechy ludzkie co dzieci. Nie można mieć nadziei na osiągnięcie prawdziwego sukcesu wychowawczego, jeżeli rozpoczniemy od niereali|stycznej wiary we własne umiejętności. Jeżeli jesteście przekonani, jako matka lub ojciec, że nigdy nie wolno wam tracić opanowania, dobrze

Taki wynik jest niekorzystny dla wszystkich osób zainteresowanych. Dziecko może odczuwać lęk przed kontaktami z innymi dorosłymi oraz dziećmi i może ograniczyć się do kontaktów z tym jedynym, wyłącz|nym źródłem stymulacji, na niekorzyść wszystkich innych. Dla matki lub ojca nieskończone żądania są wyczerpujące i mogą spowodować odrzucenie dziecka lub utratę niezależności. Nawet jeżeli rodzicom uda się uniknąć tej pułapki, to jednak odczują oni nieprzyjemne oraz poten|cjalnie szkodliwe nasilenie się stresu.

Ciekawe artykuły o biznesie i finansach:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy małe kasy dla praników można zakupić w Lublinie, Krakowie czy Katowicach?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Komentarze:

Losowe wpisy:

  • Praca animex Ostróda

    Znaleźć pracę W związku z postępem i innowacyjnością, oczekiwania pracodawców względem pracowników, są coraz wyższe. Osobom wchodzącym na rynek pracy jest bardzo trudno postawić ten pierwszy krok. Rywalizacja jest bowiem olbrzymia i czasem nawet pojedyncze punkty w CV mogą decydować o tym, czy osoba zostanie przyjęta na stanowisko, czy nie. Duże znaczenie ma nie tylko…

  • Inwestowanie w miedź

    Inwestowanie w miedź Miedź jest metalem półszlachetnym mającym bardzo szerokie zastosowanie we współczesnym przemyśle. Dlatego wielu inwestorów zaczyna traktować ją jako możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Skupują oni ten metal w nadziei, że za kilka lat jego cena osiągnie znacznie wyższy poziom, dzięki czemu będzie można sprzedać z pokaźnym zyskiem zgromadzone zapasy. Miedź jest wciąż wydobywana…

Archiwa